Stimuler barnas nysgjerrighet

Mikroskop i barnehage og grunnskole
Mikroskop som også passer i barnehage.
 • Barnehage på tur, hva finner vi under steiner og løv?
 • Studere steiner eller plantedeler
 • Ta nærbilder av småkryp
 • Studere veving i tekstiler
 • Se nærbilder av hud, hår og øye

Mikroskopene finnes i versjoner for PC eller Mac,
men i barnehage vil det være mest praktisk med iGo-versjonen og nettbrett.

 • For nettbrett, iPad eller Android (Smartscope iGO) Se video nedenfor:
 • Stillbilder, video
 • Stativer
 • Mineralsamlinger og preparater

Se video som viser bruk av iGo for nettbrett
(NB! Batterier og lader vist i video ikke med i Norge pga. fraktrestriksjoner på slike batteri)

Temaside mikroskop
Mikroskop og tilbehør i nettbutikken

Gir kunnskap om tall og telling

Tid og fart med skråplan for barnehage

Måleutstyr for de eldste barna. Viser fenomener som tall og størrelser. 
 • Kraftige og svake lyder
 • Sterkt lys, skygge, mørke. Er det forskjeller?
 • Varmt og kaldt
 • Hvor fort går bilen når det er bratt og når det er flatere?
 • Hvem løper raskest rundt huset?
 • Hvor mange røde biler passerer og hvor mange blå?

Måleutstyret leveres med norsk programvare for PC . Utstyret kan også brukes med Mac eller nettbrett (iPAD og Android)
Last gratis ned tilpassede forsøksbeskrivelser på norsk for alder 5-15.

Se video her (engelsk)

Temaside tall, telling og måling i barnehage og barnetrinn i grunnskolen
Måleutstyr for barnehage og grunnskole i nettbutikken

Fine forsøk på norsk

Enkle elektrisitetsforsøk

Koble sammen to sveivgeneratorer. La barna se hvordan sveiving i den ene, påvirker den andre.
Spør om hvorfor dette skjer, og hva som skjer om de sveiver raskere/saktere eller andre veien.
Spør om hva som skjer om de kobler sammen (kortslutter) ledningene, og hvorfor?
Koble til en eller flere lyspærer. Osv.
Utstyret er solid og illustrativt. Gir et godt grunnlag for senere opplæring i elektrisitet og energi.