Etter å ha drevet selskapet i mer enn ti år på hobbybasis, er tiden nå kommet for å avslutte.

Markedet er ikke så stort i Norge, mens kravene til profesjonalitet, personvern, nettsted osv. utvikler seg hele tiden.
Produsentene forventer naturligvis også en utvikling, og siden jeg har en fantastisk dagtid-jobb der vi gjør det bra, var tiden nå kommet til å ta et valg.
Og dette valget er å avslutte samarbeidet med Data Harvest, vår leverandør av dataloggere og sensorer til skoler.

Det er fremdeles usikkert om noen andre vil ta over dette markedet i Norge. Men det engelske systemet er bygget på kvalitet, så det forventer jeg egentlig.
Når det gjelder supplering av det som allerede finnes der ute, kan dette enten løses via ny forhandler når denne eventuelt er på plass.
Eller så kan dere eventuelt få det tilsendt direkte fra England.

Vi har avtalt at Data Harvest håndterer eventuelle reklamasjoner direkte inntil de eventuelt får en representant som kan gjøre dette for dem.
Det er svært få, om noen, reklamasjoner, så vi gjør dette med den beste samvittighet nå.

Hva har vi så oppnådd?

Selskapet startet som et ungdomsprosjekt. Det ble en viktig erfaringsreise for ungdommen, som nå er ansatt i en ansvarsfull stilling i et selskap som driver over store deler av verden.
Vi har levert utstyr til en rekke skoler, utstyr som er i daglig bruk til konkretisering og visualisering av naturfaglige fenomener.
Under mottoet «Så alle forstår» har mange fått hjelp til det, og elever vil også oppleve dette i årevis fremover. At mottoet også skulle passe for mange lærere kom som en overraskelse. Men det er mange som
synes at det å gjøre målinger med elektronisk utstyr er komplisert og litt «farlig». For dem tror jeg EasySense har vist at det ikke behøver å være vanskelig.

For min egen del har det vært en utviklende og særdeles kjekk hobby. Jeg har truffet tusenvis av skolefolk, og mange titalls leverandørkolleger/konkurrenter, og det har alltid vært god stemning,
Jeg har fått en del positive tilbakemeldinger på Workshop’er som jeg har brukt både for lærere og for lærere og elever kombinert. Dette vil jeg fortsette litt med, og dere kan alltid nå meg på
mobil 98227622 dersom vi skal avtale noen timer en ettermiddag, en helg, eller eventuelt en hel/halv dag om jeg har ferie til overs. Jeg tar da med utstyr og så bruker vi det, eventuelt sammen med det dere
selv har, enten det er EasySense eller andre fabrikat.

Dersom kunder eller leverandører skulle ha noe uoppgjort, er det bare å ta kontakt. Dette er en styrt avvikling, ikke noe konkurs, og alt skal i utgangspunktet være under kontroll.

Takk for meg!