NIT AS er et spesialisert selskap som jobber for å skaffe skoler i Norge godt og rimelig utstyr til realfagene. Slikt utstyr må:

  • Være enkelt for lærerne å sette opp og bruke.
  • Gi elevene forståelse og dypere kunnskap gjennom eksperimentene.
  • Gi alle skal noe igjen for bruken, uavhengig av evner. Når beskrivelser, utstyr og programvare kan tilpasses flere nivå, kan både de sterkeste og svakeste i faget samarbeide rundt det samme forsøket.
  • Være tilpasset norske forhold, med programvare og brukermenyer på norsk.
  • Passe inn i en travel norske skolehverdag.
  • Være tilpasset ulike maskinplattformer og teknologier
  • Være rimelig å eie, og mulig å leie.

NIT kommer fra det latinske ordet «Nitor» som betyr «lysstyrke» og fra «nitere» som betyr å skinne. NIT er også en benevnelse for lys, brukt i noen land, identisk med tallverdier oppgitt i Candela. Navnet gir også assosiasjoner til Naturfag IT.

Skoler over hele landet bruker utstyr levert av oss, og vi har fått gode referanser. Tilbakemeldingene går i enkel bruk og solide og trygge produkter som krever begrenset opplæring, og som varer i mange år. Kvalitet gir gunstige kostnader for opplæringsinstitusjoner fra og med barnetrinnet og opp til høyskolenivå. Du finner her spennende muligheter til å vise frem pensum på en inspirerende måte som elevene vil huske.

NIT AS startet som et utviklingsprosjekt for en talentfull ungdom. Selskapet er nå familieeid, og vi driver det videre med svært lave kostnader, tilpasset den økonomiske virkeligheten de fleste skolene forholder seg til.