Barnetrinn 1-4

EasySense Vu+ (se i nettbutikken)
EasySense Vu+

Illustrer observasjoner fra forsøk i naturen
Gjør forsøk med vann, lyd og lys.

 

FORSKERSPIREN:

 1. Bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler.

 

FENOMENER OG STOFFER:

 1. Gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for påvirkninger.
 2. Utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer.
 3. Registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk.

Se detaljer i nettbutikken

Mellomtrinn 5-7

Mellomtrinnpakke med det skolen trenger for eksperiment i klasserommet og feltarbeid.

Loggeren har høyere nøyaktighet enn Vu-settet for barnetrinnet, men viktigst er at den kan brukes med hele utvalget av SmartQ-sensorer

Pakken dekker:

 • Hjerte (hjerterytme og pulsmålinger)
 • Logging av fysisk aktivitet med lysport
 • Elektrisitet (batterier, spenning og strøm, energi)
 • Magnetisme (magneter, motor, generator)
 • Lyd (hørsel,støy)
 • Klima (temperatur, luftfuktighet, lufttrykk)

 

Innhold:

 • V-log 8 Wi-Fi datalogger i koffert
 • Pulssensor
 • Lysport
 • Spenningssensor 12V
 • Strømsensor 1A
 • Batteripakke
 • 2 Sveivgeneratorer V3
 • 1 Parallellpæreholder med 4 pærer
 • Magnetfelttank
 • Spole
 • 2 temperatursensorer

Pris og bestilling i nettbutikken

Se innholdet i pakken

Loggeren i mellomtrinn pakkeDataloggeren i mellomtrinnpakken

 

Studere planter og mineraler

Mikroskop i barnehage og grunnskole
Mikroskop i barnehage og grunnskole

Mikroskoper som passer alle:

 • Barnehage på tur
 • Klasse som studerer bergarter eller plantedeler
 • Gruppe som vil dokumentere småkryp

 

 • For maskin med PC eller Mac
 • For nettbrett, iPad eller Android (Smartscope iGO) Se video nedenfor:
 • Stillbilder, video
 • Stativer
 • Mineralsamlinger og preparater