Forskningsaktiviteter på ungdomsskole

Her finner du utstyr, læremidler og programvare som er robust, enkelt i bruk og engasjerende. Likt av lærere fordi:

 • Gratis gode forsøksbeskrivelser
 • Gratis programvare
 • Få gratis tilsendt datafiler fra forsøkene. De passer inn i programvaren.
 • Start analyse av resultater uten kostnader, og se hvor enkelt og raskt det er å komme i gang.
 • Eller hent selv inn data ved hjelp av en rimelig og brukervennlig datalogger
 • Klipp og lim bilder og tall til Office
 • Suppler om det passer med sensorer som er enkle i bruk.
 • Felles plattform for alt utstyr. PC/Mac/iPad

Her er det skolen trenger til FORSKERSPIREN og FENOMENER OG STOFFER:

 • Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og fremstille data grafisk.
 • Undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger
 • Undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper
 • Planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff
 • Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser
 • Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
 • Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
 • Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt
 • Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker
 • Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Forskningskasse for stoffer

Miljøhus

Miljøhus for å vise fornybare energikilder. Flott hefte med hundre ulike forsøk er inkludert

Bruk mikroskop inne og ute – og mot iPad

 

Mikroskoper som passer alle:

 • Barnehage på tur
 • Klasse som studerer bergarter eller plantedeler
 • Gruppe som vil dokumentere småkryp
 • For maskin med PC eller Mac
 • For nettbrett, iPad eller Android (Smartscope iGO) Se video nedenfor:
 • Stillbilder, video
 • Stativer
 • Mineralsamlinger og preparater

Magnetisme, elektrisitet, strøm, spenning, effekt, energi

 Denne får alltid frem smilet – og forståelse

Her kan vi garantere engasjementet. De spesielle, patenterte Genecon(R)sveivgeneratorene har vært en suksess både i produsentlandet Japan, og i resten av verden i mange tiår. Passer svært godt sammen med EasySense utstyr (eller andre logersystem) og gir elevene en grunnleggende og viktig forståelse av:

 • Magnetisme
 • Statisk elektrisitet
 • Generator
 • Motor
 • Strøm, spenning, effekt og energi
 • Serie og parallellkoblinger
 • Energieffektivitet/virkningsgrad

Den største ulempen med dette utstyret er at det må opleves. Det er derfor ikke mulig å beskrive opplevelsen her. Et poeng kan likevel å nevne at både syn, hørsel og taktil følelse er i sving når man bruker det, og det gir kunnskap for alle aldre fra 6 -90. I forhold til pensum vil det likevel gi best treff for ungdomstrinnet, og det bør være obligatorisk på alle ungdomsskoler.